Правила и условия

Последна актуализация: 12 май 2022 г.

Моля, прочетете внимателно тези правила и условия, преди да използвате нашата услуга.

Тълкуване и дефиниции

Интерпретация

Думите, чиято начална буква е главна, имат значения, определени при следните условия. Следните дефиниции имат едно и също значение, независимо дали се появяват в единствено или множествено число.

Дефиниции

За целите на настоящите Правила и условия:

Партньор означава субект, който контролира, контролира се от или е под общ контрол със страна, където „контрол“ означава собственост върху 50% или повече от акциите, дялово участие или други ценни книжа с право на глас при избор на директори или друг управителен орган.

Акаунт означава уникален акаунт, създаден за Вас за достъп до нашата Услуга или части от нашата Услуга.

Държавата се отнася за: Флорида, Съединени щати

Компанията (наричана или „Компанията“, „Ние“, „Нас“ или „Нашите“ в това Споразумение) се отнася до Take Me Home Pet LLC, 111 NE 1ST STREET, SUITE #8508 MIAMI, FL 33132.

Устройство означава всяко устройство, което има достъп до Услугата, като компютър, мобилен телефон или цифров таблет.

Обратна връзка означава обратна връзка, иновации или предложения, изпратени от Вас относно атрибутите, производителността или функциите на нашата Услуга.

Стоките се отнасят за артикулите, предлагани за продажба в Услугата.

Поръчки означава заявка от Вас за закупуване на Стоки от Нас.

Промоциите се отнасят до състезания, лотарии или други промоции, предлагани чрез Услугата.

Услугата се отнася до уебсайта.

Правила и условия (наричани също „Условия“) означават тези Правила и условия, които формират цялото споразумение между Вас и Компанията относно използването на Услугата.

Социална медийна услуга на трета страна означава всякакви услуги или съдържание (включително данни, информация, продукти или услуги), предоставени от трета страна, които могат да бъдат показани, включени или предоставени от Услугата.

Уебсайтът се отнася за The Pet Tap, достъпен от https://thepettap.com

Вие означава физическото лице, което осъществява достъп или използва Услугата, или компанията или друго юридическо лице, от името на което това лице осъществява достъп или използва Услугата, както е приложимо.

Признание

Това са Правилата и условията, уреждащи използването на тази услуга и споразумението, което действа между Вас и Компанията. Тези Общи условия определят правата и задълженията на всички потребители по отношение на използването на Услугата.

Вашият достъп до и използване на Услугата зависи от приемането и спазването от Ваша страна на тези Правила и условия. Тези Правила и условия се прилагат за всички посетители, потребители и други, които имат достъп или използват Услугата.

Чрез достъпа до или използването на Услугата Вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези Правила и условия. Ако не сте съгласни с която и да е част от тези Правила и условия, тогава нямате право на достъп до Услугата.

Вие декларирате, че сте на възраст над 18 години. Компанията не разрешава на лица под 18 години да използват Услугата.

Вашият достъп до и използване на Услугата също зависи от приемането и спазването от Ваша страна на Политиката за поверителност на Компанията. Нашата Политика за поверителност описва нашите политики и процедури относно събирането, използването и разкриването на Вашата лична информация, когато използвате Приложението или Уебсайта и Ви разказва за Вашите права за поверителност и как законът Ви защитава. Моля, прочетете внимателно нашата Политика за поверителност, преди да използвате нашата услуга.

Правене на поръчки за стоки

Като правите поръчка за стоки чрез услугата, вие гарантирате, че сте законно дееспособни да сключвате обвързващи договори.

Вашата информация

Ако желаете да направите поръчка за Стоки, налични в Услугата, може да бъдете помолени да предоставите определена информация, свързана с Вашата поръчка, включително, без ограничение, Вашето име, Вашия имейл, Вашия телефонен номер, номер на Вашата кредитна карта, дата на изтичане на Вашата кредитна карта, Вашият адрес за фактуриране и Вашата информация за доставка.

Вие заявявате и гарантирате, че: (i) имате законното право да използвате всяка кредитна или дебитна карта(и) или друг метод(и) на плащане във връзка с която и да е Поръчка; и че (ii) информацията, която ни предоставяте, е вярна, правилна и пълна.

С изпращането на такава информация вие ни давате правото да предоставим информацията на трети страни, обработващи плащанията, с цел улесняване на изпълнението на вашата поръчка.

Анулиране на поръчка

Ние си запазваме правото да откажем или анулираме Вашата поръчка по всяко време поради определени причини, включително, но не само:

  • Наличност на стоките
  • Грешки в описанието или цените на стоките
  • Грешки във вашата поръчка

Запазваме си правото да откажем или анулираме Вашата поръчка, ако има съмнение за измама или неоторизирана или незаконна транзакция.

Вашите права за анулиране на поръчка

Всички Стоки, които закупите, могат да бъдат върнати само в съответствие с тези Правила и условия и нашата Политика за връщане.

Нашата политика за връщане е част от тези Правила и условия. Моля, прочетете нашата Политика за връщане, за да научите повече за правото си да анулирате поръчката си.

Вашето право да анулирате поръчка се отнася само за Стоки, които са върнати в същото състояние, в което сте ги получили. Трябва също така да включите всички инструкции за продуктите, документи и опаковки. Стоки, които са повредени или не са в същото състояние, в каквото сте ги получили, или които са износени само след отваряне на оригиналната опаковка, няма да бъдат възстановени. Следователно трябва да полагате разумни грижи за закупените Стоки, докато те са във Ваше притежание.

Ще Ви възстановим сумата не по-късно от 14 дни от деня, в който получим върнатите Стоки. Ние ще използваме същите средства за плащане, които сте използвали за поръчката, и няма да имате никакви такси за такова възстановяване.

Вие нямате право да анулирате поръчка за доставка на някоя от следните Стоки:

  • Доставка на Стоки, направени по Ваши спецификации или ясно персонализирани.
  • Доставка на Стоки, които според естеството си не са подходящи за връщане, влошават се бързо или срокът на годност е изтекъл.
  • Доставка на Стоки, които не са подходящи за връщане поради здравни или хигиенни причини и са били разпечатани след доставката.
  • Доставка на Стоки, които след доставката, според естеството си, са неразделно смесени с други артикули.
  • Предоставяне на цифрово съдържание, което не е предоставено на материален носител, ако изпълнението е започнало с Вашето предварително изрично съгласие и Вие сте признали загубата на правото си на анулиране.

Наличност, грешки и неточности

Ние непрекъснато актуализираме нашите предложения за стоки в услугата. Стоките, налични в нашата Услуга, може да са с погрешна цена, описани неточно или да не са налични и може да изпитаме забавяне при актуализирането на информация относно нашите Стоки в Услугата и в нашите реклами на други уебсайтове.

Ние не можем и не гарантираме точността или пълнотата на каквато и да е информация, включително цени, изображения на продукти, спецификации, наличност и услуги. Ние си запазваме правото да променяме или актуализираме информацията и да коригираме грешки, неточности или пропуски по всяко време без предварително уведомление.

Ценова политика

Компанията си запазва правото да преразгледа своите цени по всяко време преди да приеме поръчка.

Цитираните цени могат да бъдат преразгледани от Компанията след приемане на Поръчка в случай на събитие, засягащо доставката, причинено от действия на правителството, промяна в митата, увеличени такси за доставка, по-високи разходи за валута и всеки друг въпрос извън контрола на Компанията. В този случай Вие ще имате право да анулирате поръчката си.

Плащания

Всички закупени Стоки подлежат на еднократно плащане. Плащането може да се извърши чрез различни налични методи за плащане, като Visa, MasterCard, Affinity Card, карти American Express или методи за онлайн плащане (например PayPal).

Платежните карти (кредитни карти или дебитни карти) подлежат на проверки за валидиране и оторизация от издателя на Вашата карта. Ако не получим необходимото разрешение, ние няма да носим отговорност за забавяне или недоставяне на Вашата поръчка.

Промоции

Всички Промоции, предоставени чрез Услугата, може да се управляват от правила, които са отделни от настоящите Условия.

Ако участвате в промоции, моля, прегледайте приложимите правила, както и нашата политика за поверителност. Ако правилата за Промоция са в противоречие с настоящите Условия, ще се прилагат правилата на Промоцията.

Потребителски акаунти

Когато създавате акаунт при нас, трябва да ни предоставите информация, която е точна, пълна и актуална по всяко време. Неспазването на това представлява нарушение на Условията, което може да доведе до незабавно прекратяване на Вашия акаунт в нашата услуга.

Вие носите отговорност за опазването на паролата, която използвате за достъп до Услугата, и за всички дейности или действия под Вашата парола, независимо дали паролата Ви е с нашата Услуга или услуга за социални медии на трета страна.

Вие се съгласявате да не разкривате паролата си на трета страна. Трябва да ни уведомите незабавно, след като разберете за всяко нарушение на сигурността или неоторизирано използване на Вашия акаунт.

Нямате право да използвате като потребителско име името на друго физическо или юридическо лице или това, което не е законно достъпно за използване, име или търговска марка, която е обект на права на друго физическо или юридическо лице, различно от Вас, без подходящо разрешение, или име, което е иначе обидни, вулгарни или нецензурни.

Интелектуална собственост

Услугата и нейното оригинално съдържание (с изключение на Съдържание, предоставено от Вас или други потребители), характеристики и функционалност са и ще останат изключителна собственост на Компанията и нейните лицензодатели.

Услугата е защитена от законите за авторското право, търговските марки и други закони както на страната, така и на чужди държави.

Нашите търговски марки и търговски облик не могат да бъдат използвани във връзка с който и да е продукт или услуга без предварителното писмено съгласие на Компанията.

Вашата обратна връзка с нас

Вие прехвърляте всички права, право на собственост и дялове във всяка обратна връзка, която предоставяте на Компанията. Ако по някаква причина такова прехвърляне е неефективно, Вие се съгласявате да предоставите на Компанията неизключително, постоянно, неотменимо, безвъзмездно, световно право и лиценз за използване, възпроизвеждане, разкриване, подлицензиране, разпространение, модифициране и използване на такава Обратна връзка без ограничение.

Връзки към други уебсайтове

Нашата услуга може да съдържа връзки към уеб сайтове или услуги на трети страни, които не са собственост или контролирани от Компанията.

Компанията няма контрол и не поема отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на уебсайтове или услуги на трети страни. Освен това потвърждавате и се съгласявате, че Компанията няма да носи отговорност или отговорност, пряко или косвено, за щети или загуби, причинени или предполагаеми, че са причинени от или във връзка с използването или разчитането на такова съдържание, стоки или услуги, налични на или чрез такива уеб сайтове или услуги.

Горещо Ви съветваме да прочетете условията и правилата за поверителност на всички уеб сайтове или услуги на трети страни, които посещавате.

Прекратяване на договора

Можем да прекратим или спрем Вашия акаунт незабавно, без предварително известие или отговорност, по каквато и да е причина, включително без ограничение, ако нарушите тези Правила и условия.

При прекратяване правото Ви да използвате Услугата ще бъде прекратено незабавно. Ако желаете да прекратите акаунта си, можете просто да прекратите използването на Услугата.

Ограничаване на отговорността

Независимо от каквито и да е щети, които може да понесете, цялата отговорност на Компанията и всеки от нейните доставчици съгласно която и да е разпоредба на настоящите Условия и Вашето изключително обезщетение за всички горепосочени ще бъдат ограничени до действително платената от Вас сума чрез Услугата или 100 USD ако не сте закупили нищо чрез Услугата.

До максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, при никакви обстоятелства Компанията или нейните доставчици не носят отговорност за каквито и да било специални, случайни, косвени или последващи щети (включително, но не само, щети за пропуснати ползи, загуба на данни или друга информация, за прекъсване на бизнеса, за лични наранявания, загуба на поверителност, произтичаща от или по някакъв начин свързана с използването или невъзможността за използване на Услугата, софтуер на трета страна и/или хардуер на трета страна, използвани с Услугата, или по друг начин във връзка с която и да е разпоредба на настоящите Условия), дори ако Компанията или който и да е доставчик е бил уведомен за възможността от такива щети и дори ако средството за защита не постига основната си цел.

Някои държави не позволяват изключване на подразбиращи се гаранции или ограничаване на отговорността за случайни или последващи щети, което означава, че някои от горните ограничения може да не са приложими. В тези държави отговорността на всяка страна ще бъде ограничена до най-голямата степен, разрешена от закона.

„КАКТО Е“ и „КАКТО Е НАЛИЧНО“ Отказ от отговорност

Услугата Ви се предоставя „КАКТО Е“ и „КАКТО Е НАЛИЧНА“ и с всички неизправности и дефекти без каквато и да е гаранция. До максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, Компанията, от свое име и от името на своите филиали и своите и техните съответни лицензодатели и доставчици на услуги, изрично се отказва от всякакви гаранции, независимо дали изрични, подразбиращи се, законови или други, по отношение на Услуга, включително всички подразбиращи се гаранции за продаваемост, годност за конкретна цел, право на собственост и ненарушение, както и гаранции, които могат да възникнат от хода на сделката, курса на изпълнение, употребата или търговската практика. Без ограничение до гореизложеното, Компанията не предоставя никакви гаранции или ангажименти и не прави декларации от какъвто и да е вид, че Услугата ще отговори на Вашите изисквания, ще постигне планираните резултати, ще бъде съвместима или ще работи с друг софтуер, приложения, системи или услуги, ще работи без прекъсване, да отговаря на всички стандарти за производителност или надеждност или да е без грешки или че всякакви грешки или дефекти могат или ще бъдат коригирани.

Без да ограничава гореизложеното, нито Дружеството, нито някой от доставчиците на дружеството не прави никакви декларации или гаранции от какъвто и да е вид, изрични или подразбиращи се: (i) по отношение на работата или наличността на Услугата или информацията, съдържанието и материалите или продуктите включени в него; (ii) че Услугата ще бъде непрекъсната или без грешки; (iii) по отношение на точността, надеждността или актуалността на всяка информация или съдържание, предоставени чрез Услугата; или (iv) че Услугата, нейните сървъри, съдържанието или имейлите, изпратени от или от името на Компанията, не съдържат вируси, скриптове, троянски коне, червеи, зловреден софтуер, бомби със закъснител или други вредни компоненти.

Някои юрисдикции не позволяват изключване на определени видове гаранции или ограничения върху приложимите законови права на потребител, така че някои или всички от горните изключения и ограничения може да не се отнасят за Вас. Но в такъв случай изключенията и ограниченията, изложени в този раздел, ще бъдат приложени в най-голямата степен, приложима съгласно приложимото законодателство.

Приложимо право

Законите на държавата, с изключение на нейните стълкновителни норми, ще уреждат настоящите Условия и вашето използване на Услугата. Използването на Приложението от ваша страна може да бъде предмет на други местни, щатски, национални или международни закони.

Разрешаване на спорове

Ако имате притеснение или спор относно Услугата, Вие се съгласявате първо да опитате да разрешите спора неофициално, като се свържете с Компанията.

За потребители от Европейския съюз (ЕС)

Ако сте потребител от Европейския съюз, ще се възползвате от всички задължителни разпоредби на закона на държавата, в която пребивавате.

Съответствие със законодателството на Съединените щати

Вие заявявате и гарантирате, че (i) не се намирате в държава, която е обект на ембаргото на правителството на Съединените щати или която е определена от правителството на Съединените щати като държава, „поддържаща тероризма“, и (ii) не сте в списъка на правителството на Съединените щати на забранени или ограничени страни.

Разделимост и отказ

Разделимост

Ако някоя разпоредба от тези Условия се счита за неприложима или невалидна, такава разпоредба ще бъде променена и тълкувана, за да постигне целите на такава разпоредба във възможно най-голяма степен съгласно приложимото право, а останалите разпоредби ще продължат да бъдат в пълна сила и действие.

Отказ

Освен както е предвидено тук, неупражняването на право или изискването за изпълнение на задължение съгласно настоящите Условия няма да повлияе на способността на страната да упражнява това право или да изисква такова изпълнение по всяко време след това, нито отказът от нарушение представлява отказ от всяко последващо нарушение.

Устен превод

Тези Правила и условия може да са били преведени, ако сме Ви ги направили достъпни в нашата Услуга. Вие се съгласявате, че оригиналният английски текст има предимство в случай на спор.

Промени в тези Правила и условия

Ние си запазваме правото, по наше собствено усмотрение, да променяме или заменяме тези Условия по всяко време. Ако преразглеждането е съществено, ние ще положим разумни усилия, за да предоставим предизвестие поне 30 дни преди новите условия да влязат в сила. Какво представлява съществена промяна ще бъде определено по наше лично усмотрение.

Продължавайки да осъществявате достъп или да използвате нашата услуга, след като тези ревизии влязат в сила, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с ревизираните условия. Ако не сте съгласни с новите условия, изцяло или частично, моля, спрете да използвате уебсайта и Услугата.

Свържете се с нас

If you have any questions about these Terms and Conditions, You can contact us: