Политика за поверителност

Последна актуализация: 12 май 2022 г

Тази Политика за поверителност описва нашите политики и процедури относно събирането, използването и разкриването на вашата информация, когато използвате Услугата, и ви разказва за вашите права на поверителност и как законът ви защитава.

Ние използваме Вашите лични данни, за да предоставяме и подобряваме Услугата. Използвайки Услугата, Вие се съгласявате със събирането и използването на информация в съответствие с настоящата Политика за поверителност.

Тълкуване и дефиниции

Интерпретация

Думите, чиято начална буква е главна, имат значения, определени при следните условия. Следните дефиниции имат едно и също значение, независимо дали се появяват в единствено или множествено число.

Дефиниции

За целите на тази Политика за поверителност: Акаунт означава уникален акаунт, създаден за Вас за достъп до нашата Услуга или части от нашата Услуга. Бизнес, за целите на CCPA (Калифорнийски закон за защита на личните данни на потребителите), се отнася до Компанията като юридическо лице, което събира личната информация на Потребителите и определя целите и средствата за обработка на личната информация на Потребителите или от името на което такива се събира информация и това самостоятелно или съвместно с други определя целите и средствата за обработка на личната информация на потребителите, които извършват бизнес в щата Калифорния. 

Дружеството (наричано или „Компанията“, „Ние“, „Нас“ или „Наше“ в това Споразумение) се отнася до Take Me Home Pet LLC/DOO, 111 NE 1ST STREET, SUITE #8508 MIAMI, FL 33132. За целите на GDPR Компанията е Администратор на данни. Потребител, за целите на CCPA (Калифорнийски закон за защита на личните данни на потребителите), означава физическо лице, което е жител на Калифорния. Резидентът, както е дефиниран в закона, включва (1) всяко физическо лице, което е в САЩ с цел, различна от временна или преходна, и (2) всяко физическо лице с местожителство в САЩ, което е извън САЩ за временно или преходна цел. Бисквитките са малки файлове, които се поставят на Вашия компютър, мобилно устройство или друго устройство от уебсайт, съдържащи подробности за Вашата хронология на сърфиране в този уебсайт сред многобройните му употреби. Държавата се отнася до: Флорида, Съединени щати Администраторът на данни, за целите на GDPR (Общ регламент за защита на данните), се отнася за Компанията като юридическо лице, което самостоятелно или съвместно с други определя целите и средствата за обработка на лични данни. Устройство означава всяко устройство, което има достъп до Услугата, като компютър, мобилен телефон или цифров таблет. Do Not Track (DNT) е концепция, която беше популяризирана от регулаторните органи на САЩ, по-специално Федералната търговска комисия на САЩ (FTC), за интернет индустрията да разработи и приложи механизъм, който позволява на интернет потребителите да контролират проследяването на своите онлайн дейности в уебсайтове. Facebook Fan Page е публичен профил, наречен The Pet Tap, специално създаден от Компанията в социалната мрежа Facebook, достъпен от https://facebook.com/thepettap Лични данни са всяка информация, която се отнася до идентифицирано или идентифицируемо физическо лице. За целите на GDPR Лични данни означава всяка информация, свързана с Вас, като име, идентификационен номер, данни за местоположение, онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за физически, физиологични, генетични, умствени, икономически, културни или социални идентичност. За целите на CCPA, Лични данни означава всяка информация, която идентифицира, отнася се до, описва или може да бъде свързана с Вас или би могла разумно да бъде свързана, пряко или непряко, с Вас. Продажба, за целите на CCPA (Калифорнийски закон за защита на личните данни на потребителите), означава продажба, отдаване под наем, освобождаване, разкриване, разпространение, предоставяне, прехвърляне или по друг начин съобщаване устно, писмено или по електронен или друг начин на личната информация на Потребителя на друг бизнес или трета страна срещу парично или друго ценно възнаграждение. Услугата се отнася до уебсайта. Доставчик на услуги означава всяко физическо или юридическо лице, което обработва данните от името на Компанията. Отнася се за трети страни или лица, наети от Компанията за улесняване на Услугата, за предоставяне на Услугата от името на Компанията, за извършване на услуги, свързани с Услугата или за подпомагане на Компанията при анализиране на това как се използва Услугата. За целите на GDPR доставчиците на услуги се считат за обработващи данни. Социална медийна услуга на трета страна се отнася до всеки уебсайт или уебсайт на социална мрежа, чрез който Потребителят може да влезе или да създаде акаунт, за да използва Услугата. Данните за използване се отнасят до данни, събрани автоматично, или генерирани от използването на Услугата, или от самата инфраструктура на Услугата (например продължителността на посещение на страница). Уебсайтът се отнася за The Pet Tap, достъпен от https://thepettap.com Вие означава физическото лице, което осъществява достъп или използва Услугата, или компанията или друго юридическо лице, от името на което това лице осъществява достъп или използва Услугата, както е приложимо. Съгласно GDPR (Общ регламент за защита на данните), Вие можете да бъдете наричани Субект на данните или Потребител, тъй като Вие сте физическо лице, използващо Услугата.

Събиране и използване на вашите лични данни

Видове събирани данни

Лични данни Докато използваме нашата услуга, може да Ви помолим да ни предоставите определена лична информация, която може да се използва за връзка или идентифициране на Вас. Личната информация може да включва, но не се ограничава до: имейл адрес, собствено и фамилно име, телефонен номер, адрес, щат, провинция, пощенски код и град. Данни за използване Данните за използване се събират автоматично при използване на Услугата. Данните за използване може да включват информация като адреса на интернет протокола на вашето устройство (напр. IP адрес), тип браузър, версия на браузъра, страниците на нашата услуга, които посещавате, часът и датата на вашето посещение, времето, прекарано на тези страници, уникалните идентификатори на устройства и други диагностични данни. Когато осъществявате достъп до Услугата от или чрез мобилно устройство, ние може да събираме определена информация автоматично, включително, но не само, вида на мобилното устройство, което използвате, уникалния идентификатор на вашето мобилно устройство, IP адреса на вашето мобилно устройство, вашия мобилен операционна система, вида на мобилния интернет браузър, който използвате, уникалните идентификатори на устройството и други диагностични данни. Може също така да събираме информация, която Вашият браузър изпраща всеки път, когато посещавате нашата Услуга или когато осъществявате достъп до Услугата от или чрез мобилно устройство. Информация от социални медийни услуги на трети страни Компанията Ви позволява да създадете акаунт и да влезете, за да използвате Услугата чрез следните социални медийни услуги на трети страни:

 • Google
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

Ако решите да се регистрирате чрез или по друг начин да ни предоставите достъп до социална медийна услуга на трета страна, ние може да събираме лични данни, които вече са свързани с акаунта на вашата социална медийна услуга на трета страна, като вашето име, имейл адрес, вашите дейности или вашия списък с контакти, свързан с този акаунт. Може също да имате опцията да споделяте допълнителна информация с Компанията чрез акаунта на Вашата социална медийна услуга на трета страна. Ако решите да предоставите такава информация и лични данни по време на регистрация или по друг начин, вие давате разрешение на Компанията да ги използва, споделя и съхранява по начин, съвместим с настоящата Политика за поверителност. Технологии за проследяване и бисквитки Ние използваме бисквитки и подобни технологии за проследяване, за да проследяваме активността в нашата услуга и да съхраняваме определена информация. Използваните технологии за проследяване са маяци, етикети и скриптове за събиране и проследяване на информация и за подобряване и анализиране на нашата услуга. Технологиите, които използваме, могат да включват:

 • Бисквитки или Бисквитки на браузъра. Бисквитката е малък файл, поставен на Вашето устройство. Можете да инструктирате Вашия браузър да откаже всички бисквитки или да посочи, когато се изпраща бисквитка. Въпреки това, ако не приемете бисквитките, може да не можете да използвате някои части от нашата услуга. Освен ако не сте коригирали настройките на браузъра си така, че да отказва бисквитки, нашата услуга може да използва бисквитки.
 • Flash бисквитки. Някои функции на нашата Услуга може да използват локално съхранени обекти (или Flash бисквитки), за да събират и съхраняват информация за Вашите предпочитания или Вашата дейност в нашата Услуга. Flash бисквитките не се управляват от същите настройки на браузъра като тези, използвани за бисквитките на браузъра. За повече информация как можете да изтриете Flash бисквитки, моля, прочетете „Къде мога да променя настройките за деактивиране или изтриване на локални споделени обекти?“ наличен в https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_
 • Уеб маяци. Определени раздели от нашата Услуга и нашите имейли може да съдържат малки електронни файлове, известни като уеб маяци (наричани също ясни gifs, пикселни тагове и gifs с един пиксел), които позволяват на Компанията, например, да брои потребителите, които са посетили тези страници или отворен имейл и за друга свързана статистика на уебсайта (например записване на популярността на определен раздел и проверка на целостта на системата и сървъра).

Бисквитките могат да бъдат „постоянни“ или „сесийни“ бисквитки. Постоянните бисквитки остават на Вашия персонален компютър или мобилно устройство, когато сте офлайн, докато сесийните бисквитки се изтриват веднага щом затворите своя уеб браузър. 

Можете да научите повече за бисквитките тук: Cookies by TermsFeed Generator

Използваме както сесийни, така и постоянни бисквитки за целите, посочени по-долу: Необходими / Основни бисквитки Тип: Сесийни бисквитки Администрира се от: Ние 

Предназначение: Тези бисквитки са от съществено значение, за да Ви предоставят услуги, достъпни чрез уебсайта, и да Ви позволят да използвате някои от неговите функции. They help to authenticate users and prevent fraudulent use of user accounts. 

Без тези бисквитки услугите, които сте поискали, не могат да бъдат предоставени и ние използваме тези бисквитки само за да ви предоставим тези услуги. Политика за бисквитки / Бисквитки за приемане на известия Тип: Постоянни бисквитки Администрира се от: Ние Предназначение: Тези бисквитки идентифицират дали потребителите са приели използването на бисквитки на уебсайта. Бисквитки за функционалност Тип: Постоянни бисквитки Администрира се от: Ние Предназначение: Тези бисквитки ни позволяват да запомним изборите, които правите, когато използвате уебсайта, като например запомняне на вашите данни за вход или езикови предпочитания. Целта на тези бисквитки е да Ви осигурят по-лично изживяване и да избегнат необходимостта да въвеждате отново предпочитанията си всеки път, когато използвате уебсайта. Бисквитки за проследяване и ефективност Тип: Постоянни бисквитки Администрира се от: Трети лица Предназначение: Тези бисквитки се използват за проследяване на информация относно трафика към уебсайта и как потребителите използват уебсайта. Информацията, събрана чрез тези бисквитки, може пряко или непряко да ви идентифицира като отделен посетител. Това е така, защото събраната информация обикновено е свързана с псевдонимен идентификатор, свързан с устройството, което използвате за достъп до уебсайта. Може също така да използваме тези бисквитки, за да тестваме нови страници, функции или нова функционалност на уебсайта, за да видим как нашите потребители реагират на тях. За повече информация относно бисквитките, които използваме, и вашия избор по отношение на бисквитките, моля, посетете нашата Политика за бисквитки или раздела Бисквитки на нашата Политика за поверителност.

Използване на вашите лични данни

Компанията може да използва Лични данни за следните цели:

 • За предоставяне и поддържане на нашата Услуга, включително за наблюдение на използването на нашата Услуга.
 • За управление на Вашия акаунт: за управление на Вашата регистрация като потребител на Услугата. Личните данни, които предоставяте, могат да Ви дадат достъп до различни функционалности на Услугата, които са достъпни за Вас като регистриран потребител.
 • За изпълнение на договор: разработването, спазването и поемането на договора за покупка на продуктите, артикулите или услугите, които сте закупили, или на всеки друг договор с Нас чрез Услугата.
 • За да се свържем с Вас: За да се свържем с Вас чрез имейл, телефонни обаждания, SMS или други еквивалентни форми на електронна комуникация, като насочени известия на мобилно приложение относно актуализации или информационни съобщения, свързани с функционалностите, продуктите или договорените услуги, включително актуализациите за защита, когато е необходимо или разумно за изпълнението им.
 • За да Ви предоставим новини, специални оферти и обща информация за други стоки, услуги и събития, които предлагаме, които са подобни на тези, които вече сте закупили или за които сте запитвали, освен ако не сте избрали да не получавате такава информация.
 • За управление на вашите заявки: За да присъствате и управлявате вашите заявки към нас.
 • За да Ви предоставим насочена реклама: Може да използваме Вашата информация, за да разработим и покажем съдържание и реклама (и да работим с доставчици трети страни, които го правят), съобразени с Вашите интереси и/или местоположение и за измерване на тяхната ефективност.
 • За бизнес трансфери: Можем да използваме информацията Ви, за да оценим или проведем сливане, продажба, преструктуриране, реорганизация, прекратяване или друга продажба или прехвърляне на някои или всички наши активи, независимо дали като действащо предприятие или като част от фалит, ликвидация, или подобно производство, при което Личните данни, съхранявани от Нас, за потребителите на нашите услуги са сред прехвърлените активи.
 • За други цели: Можем да използваме Вашата информация за други цели, като анализ на данни, идентифициране на тенденции в употребата, определяне на ефективността на нашите промоционални кампании и за оценка и подобряване на нашата Услуга, продукти, услуги, маркетинг и вашето преживяване.

Възможно е да споделим вашата лична информация в следните ситуации:

 • С доставчици на услуги: Може да споделяме вашата лична информация с доставчици на услуги, за да наблюдаваме и анализираме използването на нашата услуга, да ви рекламираме на уебсайтове на трети страни, след като сте посетили нашата услуга, да се свързваме с вас.
 • За прехвърляне на бизнес: Можем да споделим или прехвърлим вашата лична информация във връзка с или по време на преговори за всяко сливане, продажба на активи на компанията, финансиране или придобиване на целия или част от нашия бизнес към друга компания.
 • С партньори: Може да споделим вашата информация с нашите филиали, в който случай ще изискваме тези филиали да спазват тази Политика за поверителност. Свързаните лица включват Нашата компания майка и всички други дъщерни дружества, партньори в съвместни предприятия или други компании, които Ние контролираме или които са под общ контрол с Нас.
 • С бизнес партньори: Може да споделяме вашата информация с нашите бизнес партньори, за да ви предложим определени продукти, услуги или промоции.
 • С други потребители: Kогато споделяте лична информация или по друг начин взаимодействате в публичните зони с други потребители, тази информация може да бъде преглеждана от всички потребители и може да бъде публично разпространявана навън. Ако взаимодействате с други потребители или се регистрирате чрез услуга за социални медии на трета страна, вашите контакти в услугата за социални медии на трета страна може да видят вашето име, профил, снимки и описание на вашата дейност. По подобен начин други потребители ще могат да преглеждат описанията на Вашата дейност, да комуникират с Вас и да преглеждат Вашия профил.
 • С Ваше съгласие: Можем да разкрием Вашата лична информация за всякакви други цели с Вашето съгласие.

Запазване на вашите лични данни

Компанията ще запази Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо за целите, посочени в тази Политика за поверителност. Ние ще запазим и използваме Вашите лични данни до степента, необходима за спазване на нашите законови задължения (например, ако се изисква да запазим Вашите данни, за да спазим приложимите закони), разрешаване на спорове и прилагане на нашите правни споразумения и политики. Компанията също ще запази Данни за използването за целите на вътрешния анализ. Данните за използване обикновено се съхраняват за по-кратък период от време, освен когато тези данни се използват за укрепване на сигурността или за подобряване на функционалността на нашата услуга, или ние сме законово задължени да съхраняваме тези данни за по-дълги периоди от време.

Прехвърляне на вашите лични данни

Вашата информация, включително Лични данни, се обработва в оперативните офиси на Компанията и на всички други места, където се намират страните, участващи в обработката. Това означава, че тази информация може да бъде прехвърлена към — и поддържана на — компютри, разположени извън Вашия щат, провинция, страна или друга правителствена юрисдикция, където законите за защита на данните може да се различават от тези във Вашата юрисдикция. Вашето съгласие с тази Политика за поверителност, последвано от подаването на такава информация, представлява Вашето съгласие с това прехвърляне. Компанията ще предприеме всички разумно необходими стъпки, за да гарантира, че Вашите данни се третират сигурно и в съответствие с тази Политика за поверителност и няма да се извършва прехвърляне на Вашите лични данни към организация или държава, освен ако не са налице адекватни мерки за контрол, включително сигурността на Вашите данни и друга лична информация.

Разкриване на вашите лични данни

Бизнес транзакции Ако Компанията участва в сливане, придобиване или продажба на активи, Вашите лични данни може да бъдат прехвърлени. Ще предоставим известие, преди Вашите лични данни да бъдат прехвърлени и да станат предмет на различна Политика за поверителност. Органите на реда При определени обстоятелства от Дружеството може да се изисква да разкрие Вашите лични данни, ако това се изисква по закон или в отговор на валидни искания от страна на публични органи (напр. съд или държавна агенция). Други законови изисквания Компанията може да разкрие Вашите лични данни при добросъвестното убеждение, че такова действие е необходимо за:

 • Спазвайте законово задължение
 • Защита и защита на правата или собствеността на Компанията
 • Предотвратяване или разследване на възможни неправомерни действия във връзка с Услугата
 • Защита на личната безопасност на потребителите на услугата или обществеността
 • Защита срещу правна отговорност

Сигурност на вашите лични данни Сигурността на Вашите лични данни е важна за Нас, но не забравяйте, че никой метод за предаване през интернет или метод за електронно съхранение не е 100% сигурен. Въпреки че се стремим да използваме търговски приемливи средства за защита на Вашите лични данни, не можем да гарантираме тяхната абсолютна сигурност.

Подробна информация за обработката на вашите лични данни

Доставчиците на услуги, които използваме, може да имат достъп до Вашите лични данни. Тези доставчици трети страни събират, съхраняват, използват, обработват и прехвърлят информация за вашата дейност в нашата услуга в съответствие с техните политики за поверителност.

Анализ

Може да използваме доставчици на услуги трети страни, за да наблюдаваме и анализираме използването на нашата услуга. Google Analytics Google Analytics е услуга за уеб анализ, предлагана от Google, която проследява и отчита трафика на уебсайта. Google използва събраните данни, за да проследява и наблюдава използването на нашата услуга. Тези данни се споделят с други услуги на Google. Google може да използва събраните данни, за да контекстуализира и персонализира рекламите на собствената си рекламна мрежа. Можете да се откажете да направите дейността си в Услугата достъпна за Google Analytics, като инсталирате добавката за браузър за изключване на Google Analytics. Добавката не позволява на Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js и dc.js) да споделя информация с Google Analytics относно активността на посещенията. 

За повече информация относно практиките за поверителност на Google, моля, посетете уеб страницата за поверителност и условия на Google: https://policies.google.com/privacy Statcounter Statcounter е инструмент за анализ на уеб трафика. Можете да прочетете Политиката за поверителност на Statcounter тук: https://statcounter.com/about/legal/ 

Имейл маркетинг

Може да използваме Вашите лични данни, за да се свържем с Вас с бюлетини, маркетингови или промоционални материали и друга информация, която може да представлява интерес за Вас. Можете да се откажете да получавате някои или всички тези съобщения от Нас, като следвате връзката за отписване или инструкциите, предоставени във всеки имейл, който изпращаме, или като се свържете с Нас. Може да използваме доставчици на имейл маркетинг услуги, за да управляваме и изпращаме имейли до Вас. Mailchimp Mailchimp е услуга за изпращане на имейл маркетинг, предоставяна от The Rocket Science Group LLC. За повече информация относно практиките за поверителност на Mailchimp, моля, посетете тяхната политика за поверителност: https://mailchimp.com/legal/privacy/ 

Поведенчески ремаркетинг

Компанията използва услуги за ремаркетинг, за да Ви рекламира, след като сте осъществили достъп или посетили нашата Услуга. Ние и нашите доставчици трети страни използваме бисквитки и технологии без бисквитки, за да ни помогнем да разпознаем Вашето устройство и да разберем как използвате нашата Услуга, така че да можем да подобрим нашата Услуга, за да отразява Вашите интереси и да Ви предоставяме реклами, които е вероятно да представляват по-голям интерес за теб. Тези доставчици трети страни събират, съхраняват, използват, обработват и прехвърлят информация за вашата дейност в нашата услуга в съответствие с техните политики за поверителност и за да ни позволят да:

 • Измервайте и анализирайте трафика и активността на сърфиране в нашата услуга
 • Показваме Ви реклами за нашите продукти и/или услуги на уебсайтове или приложения на трети страни
 • Измервайте и анализирайте ефективността на нашите рекламни кампании

Някои от тези доставчици трети страни може да използват технологии без бисквитки, които може да не бъдат повлияни от настройките на браузъра, които блокират бисквитките. Вашият браузър може да не Ви позволи да блокирате такива технологии. Можете да използвате следните инструменти на трети страни, за да откажете събирането и използването на информация за целите на предоставянето на реклама въз основа на интереси:

Можете да се откажете от всички персонализирани реклами, като активирате функции за поверителност на Вашето мобилно устройство, като Ограничаване на проследяването на реклами (iOS) и Отказ от персонализиране на реклами (Android). Вижте Помощната система на вашето мобилно устройство за повече информация. Можем да споделяме информация, като например хеширани имейл адреси (ако има такива) или други онлайн идентификатори, събрани в нашата услуга, с тези доставчици трети страни. Това позволява на нашите доставчици трети страни да разпознават и да ви доставят реклами на различни устройства и браузъри. За да прочетете повече за технологиите, използвани от тези доставчици трети страни и техните възможности за различни устройства, моля, вижте Политиката за поверителност на всеки доставчик, изброен по-долу. Доставчиците трети страни, които използваме, са: Google Ads (AdWords) Услугата за ремаркетинг на Google Ads (AdWords) се предоставя от Google Inc. Можете да се откажете от Google Analytics за дисплейно рекламиране и да персонализирате рекламите в дисплейната мрежа на Google, като посетите страницата с настройки на Google Ads: http://www.google.com/settings/ads Google също така препоръчва инсталирането на добавката за браузър за изключване на Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout – за вашия уеб браузър. Google Analytics Добавката за браузър за отказване предоставя на посетителите възможността да предотвратят събирането и използването на техните данни от Google Анализ. За повече информация относно практиките за поверителност на Google, моля, посетете уеб страницата за поверителност и условия на Google: https://policies.google.com/privacy Bing Ads Remarketing Услугата за ремаркетинг на Bing Ads се предоставя от Microsoft Inc. Можете да се откажете от реклами, базирани на интереси на Bing Ads, като следвате техните инструкции: https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads Можете да научите повече за практиките и политиките за поверителност на Microsoft, като посетите страницата им за политика за поверителност: https://privacy.microsoft.com/en-us/PrivacyStatement Twitter Услугата за ремаркетинг в Twitter се предоставя от Twitter Inc. Можете да се откажете от рекламите на Twitter, базирани на интереси, като следвате техните инструкции: https://support.twitter.com/articles/20170405 Можете да научите повече за практиките и политиките за поверителност на Twitter, като посетите страницата им за политика за поверителност: https://twitter.com/privacy Facebook Услугата за ремаркетинг във Facebook се предоставя от Facebook Inc. Можете да научите повече за рекламирането въз основа на интереси от Facebook, като посетите тази страница: https://www.facebook.com/help/516147308587266 За да се откажете от рекламите на Facebook, базирани на интереси, следвайте тези инструкции от Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217 Facebook се придържа към принципите за саморегулиране на онлайн поведенческата реклама, създадени от Digital Advertising Alliance. Можете също така да се откажете от Facebook и други участващи компании чрез Digital Advertising Alliance в САЩ http://www.aboutads.info/choices/,Digital Advertising Alliance of Canada в Канада http://youradchoices.ca/ или Европейският алианс за интерактивна цифрова реклама в Европа http://www.youronlinechoices.eu/, или се откажете, като използвате настройките на мобилното си устройство. За повече информация относно практиките за поверителност на Facebook, моля, посетете Политиката за данни на Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation Pinterest Услугата за ремаркетинг на Pinterest се предоставя от Pinterest Inc. Можете да се откажете от рекламите на Pinterest, базирани на интереси, като активирате функцията „Не проследявай“ на вашия уеб браузър или като следвате инструкциите на Pinterest: http://help.pinterest.com/en/articles/personalization-and-data 

Можете да научите повече за практиките и политиките за поверителност на Pinterest, като посетите страницата им за политика за поверителност: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy AdRoll Услугата за ремаркетинг AdRoll се предоставя от NextRoll, Inc. Можете да се откажете от ремаркетинга на AdRoll, като посетите тази уеб страница с предпочитания за рекламиране на AdRoll: http://info.evidon.com/pub_info/573?v=1&nt=1&nw=false или уеб страницата за отказ от персонализирана реклама: https://help.adroll.com/hc/en-us/articles/216599538-Opting-Out-of-Personalized-Advertising 

Ако сте жител на Калифорния, моля, прочетете раздела „Информация само за жители на Калифорния“ в Политиката за поверителност на NextRoll, Inc.: https://www.nextroll.com/privacy#service-13 За повече информация относно практиките за поверителност на AdRoll, моля, посетете уеб страницата за политика за поверителност на NextRoll, Inc.: https://www.nextroll.com/privacy Perfect Audience Услугата за ремаркетинг на Perfect Audience се предоставя от NowSpots Inc. Можете да се откажете от ремаркетинга на Perfect Audience, като посетите тези страници: Отказ от платформа (http://pixel.prfct.co/coo) и Отказ на партньор (http://ib.adnxs.com/optout). 

За повече информация относно практиките за поверителност на Perfect Audience, моля, посетете уеб страницата за политика за поверителност и отказване на Perfect Audience:

 https://www.perfectaudience.com/privacy/ AppNexus Услугата за ремаркетинг AppNexus се предоставя от AppNexus Inc. Можете да се откажете от ремаркетинга на AppNexus, като посетите уеб страницата Поверителност и платформата AppNexus: https://www.appnexus.com/platform-privacy-policy За повече информация относно практиките за поверителност на AppNexus, моля, посетете уеб страницата за политика за поверителност на платформата AppNexus: https://www.appnexus.com/platform-privacy-policy 

Използване, производителност и други

Може да използваме доставчици на услуги трети страни, за да осигурим по-добро подобряване на нашата услуга. Invisible reCAPTCHA Използваме невидима captcha услуга, наречена reCAPTCHA. reCAPTCHA се управлява от Google. Услугата reCAPTCHA може да събира информация от Вас и от Вашето Устройство за целите на сигурността. Информацията, събрана от reCAPTCHA, се съхранява в съответствие с Декларацията за поверителност на Google: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ 

Поверителност на GDPR

Правно основание за обработка на лични данни съгласно GDPR

Можем да обработваме лични данни при следните условия:

 • Съгласие: Вие сте дали съгласието си за обработка на лични данни за една или повече конкретни цели.
 • Изпълнение на договор: Предоставянето на лични данни е необходимо за изпълнението на споразумение с Вас и/или за всякакви преддоговорни задължения по него.
 • Законови задължения: Обработването на лични данни е необходимо за спазването на законово задължение, на което е подчинена Компанията.
 • Жизненоважни интереси: Обработването на лични данни е необходимо, за да защитим Вашите жизненоважни интереси или на друго физическо лице.
 • Обществени интереси: Обработването на лични данни е свързано със задача, която се изпълнява в обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, предоставени на Компанията.
 • Законни интереси: Обработването на лични данни е необходимо за целите на законните интереси, преследвани от Компанията.

Във всеки случай Компанията с удоволствие ще помогне за изясняване на конкретното правно основание, което се прилага за обработването, и по-специално дали предоставянето на Лични данни е законово или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключване на договор.

Вашите права съгласно GDPR

Дружеството се задължава да спазва поверителността на Вашите лични данни и да гарантира, че можете да упражнявате правата си. Имате право съгласно тази Политика за поверителност и по закон, ако сте в ЕС, да:

 • Поискайте достъп до личните си данни. Право на достъп, актуализиране или изтриване на информацията, която имаме за Вас. Винаги, когато е възможно, можете да осъществите достъп, актуализирате или поискате изтриване на Вашите лични данни директно в раздела за настройки на Вашия акаунт. Ако не можете да извършите тези действия сами, моля свържете се с Нас, за да Ви помогнем. Това също Ви позволява да получите копие от личните данни, които съхраняваме за Вас.
 • Поискайте коригиране на Личните данни, които съхраняваме за Вас. Имате право всякаква непълна или неточна информация, която съхраняваме за Вас, да бъде коригирана.
 • Възражение срещу обработката на Вашите лични данни. Това право съществува, когато разчитаме на легитимен интерес като правно основание за нашата обработка и има нещо във вашата конкретна ситуация, което ви кара да възразите срещу нашата обработка на вашите лични данни на това основание. Вие също имате право да възразите, когато обработваме Вашите лични данни за целите на директния маркетинг.
 • Поискайте изтриване на вашите лични данни. Имате право да поискате от нас да изтрием или премахнем личните данни, когато няма основателна причина да продължим да ги обработваме.
 • Поискайте прехвърляне на вашите лични данни. Ние ще предоставим на Вас или на трета страна, която сте избрали, Вашите лични данни в структуриран, често използван, машинно четим формат. Моля, имайте предвид, че това право се прилага само за автоматизирана информация, за която Вие първоначално сте дали съгласие да използваме, или където сме използвали информацията, за да изпълним договор с Вас.
 • Оттеглете съгласието си. Имате право да оттеглите съгласието си за използване на личните ви данни. Ако оттеглите съгласието си, може да не сме в състояние да Ви предоставим достъп до определени специфични функционалности на Услугата.

Упражняване на вашите права за защита на данните по GDPR

Можете да упражните правата си на достъп, коригиране, анулиране и възражение, като се свържете с нас. Моля, имайте предвид, че може да Ви помолим да потвърдите самоличността си, преди да отговорите на такива искания. Ако направите заявка, ние ще направим всичко възможно да Ви отговорим възможно най-скоро. Имате право да подадете жалба до орган за защита на данните относно нашето събиране и използване на вашите лични данни. За повече информация, ако се намирате в Европейското икономическо пространство (ЕИП), моля, свържете се с Вашия местен орган за защита на данните в ЕИП.

Facebook Fan Page

Администратор на данни за Facebook Fan Page

Компанията е администратор на Вашите лични данни, събрани при използване на Услугата. Като оператор на Facebook Fan Page https://facebook.com/thepettap, Дружеството и операторът на социалната мрежа Facebook са съвместни администратори. Компанията е сключила споразумения с Facebook, които определят условията за използване на Facebook Fan Page, наред с други неща. Тези условия се основават предимно на Условията за ползване на Facebook: https://www.facebook.com/terms.php Посетете Политиката за поверителност на Facebook https://www.facebook.com/policy.php за повече информация относно това как Facebook управлява Лични данни или се свържете с Facebook онлайн или по имейл: Facebook, Inc. ATTN, Privacy Operations, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Съединени щати.

Facebook Insights

Използваме функцията Facebook Insights във връзка с работата на Facebook Fan Page и въз основа на GDPR, за да получим анонимни статистически данни за нашите потребители. За тази цел Facebook поставя бисквитка на устройството на потребителя, който посещава нашата фен страница във Facebook. Всяка бисквитка съдържа уникален идентификационен код и остава активна за период от две години, освен когато бъде изтрита преди края на този период. Facebook получава, записва и обработва информацията, съхранена в бисквитката, особено когато потребителят посещава услугите на Facebook, услугите, които се предоставят от други членове на Facebook Fan Page и услугите на други компании, които използват услугите на Facebook. За повече информация относно практиките за поверителност на Facebook, моля, посетете Политиката за поверителност на Facebook тук: https://www.facebook.com/privacy/explanation 

Поверителност на CCPA

Този раздел за известие за поверителност за жители на Калифорния допълва информацията, съдържаща се в нашата Политика за поверителност, и се прилага единствено за всички посетители, потребители и други, които пребивават в щата Калифорния.

Категории събрана лична информация

Ние събираме информация, която идентифицира, отнася се до, описва, препраща, може да бъде свързана с или би могла разумно да бъде свързана, пряко или непряко, с конкретен Потребител или Устройство. Следва списък с категории лична информация, която може да събираме или може да е била събрана от жители на Калифорния през последните дванадесет (12) месеца. Моля, имайте предвид, че категориите и примерите, предоставени в списъка по-долу, са тези, определени в CCPA. Това не означава, че всички примери за тази категория лична информация всъщност са били събрани от Нас, но отразява нашето добросъвестно убеждение, доколкото ни е известно, че част от тази информация от приложимата категория може да бъде и може да е била събрана. Например, определени категории лична информация ще бъдат събрани само ако сте ни предоставили такава лична информация директно. Категория A: Идентификатори. Примери: Истинско име, псевдоним, пощенски адрес, уникален личен идентификатор, онлайн идентификатор, адрес на интернет протокол, имейл адрес, име на акаунт, номер на шофьорска книжка, номер на паспорт или други подобни идентификатори. Събрано: Да. Категория B: Категории с лична информация, изброени в статута на Калифорнийската клиентска документация (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)). Примери: име, подпис, социалноосигурителен номер, физически характеристики или описание, адрес, телефонен номер, номер на паспорт, шофьорска книжка или номер на държавна лична карта, номер на застрахователна полица, образование, работа, трудова история, номер на банкова сметка, номер на кредитна карта , номер на дебитна карта или друга финансова информация, медицинска информация или информация за здравно осигуряване. Някои лични данни, включени в тази категория, може да се припокриват с други категории. Събрано: Да. Категория C: Защитени класификационни характеристики съгласно калифорнийския или федералния закон. Примери: Възраст (40 или повече години), раса, цвят на кожата, потекло, национален произход, гражданство, религия или вяра, семейно положение, медицинско състояние, физическо или умствено увреждане, пол (включително пол, полова идентичност, изразяване на пола, бременност или раждане и свързани медицински състояния), сексуална ориентация, ветеран или военен статус, генетична информация (включително фамилна генетична информация). Събрани: не.

Категория D: Търговска информация. Примери: Записи и история на закупени или разгледани продукти или услуги. Събрано: не. Категория E: Биометрична информация. Примери: Генетични, физиологични, поведенчески и биологични характеристики или модели на активност, използвани за извличане на шаблон или друг идентификатор или идентифицираща информация, като пръстови отпечатъци, лицеви отпечатъци и гласови отпечатъци, сканиране на ирис или ретина, натискане на клавиш, походка или други физически модели и данни за сън, здраве или упражнения. Събрани: не. Категория F: Интернет или друга подобна мрежова дейност. Примери: Взаимодействие с нашата услуга или реклама. Събрано: Да. Категория G: Геолокационни данни. Примери: Приблизително физическо местоположение. Събрани: не. Категория H: Сензорни данни. Примери: аудио, електронна, визуална, топлинна, обонятелна или подобна информация. Събрано: Не. Категория I: Професионална или свързана с работа информация. Примери: Текуща или минала история на работа или оценки на представянето. Събрано: Не. Категория J: Образователна информация, която не е публична (съгласно Закона за семейните образователни права и неприкосновеността на личния живот (20 U.S.C. Раздел 1232g, 34 C.F.R. Част 99)). Примери: Образователни записи, пряко свързани с ученик, поддържани от образователна институция или страна, действаща от нейно име, като оценки, преписи, списъци с класове, графици на студенти, идентификационни кодове на студенти, финансова информация за студенти или дисциплинарни записи на студенти. Събрано: Не. Категория K: Изводи, направени от друга лична информация. Примери: Профил, отразяващ предпочитанията, характеристиките, психологическите тенденции, предразположенията, поведението, нагласите, интелигентността, способностите и склонностите на дадено лице. Събира се: Не. Съгласно CCPA личната информация не включва:

 • Обществено достъпна информация от държавни архиви
 • Деидентифицирана или обобщена потребителска информация
 • Информация, изключена от обхвата на CCPA, като например:
 • Здравна или медицинска информация, обхваната от Закона за преносимост и отчетност на здравното осигуряване от 1996 г. (HIPAA) и Калифорнийския закон за поверителността на медицинската информация (CMIA), или данни от клинични изпитвания
 • Лична информация, обхваната от определени секторни закони за поверителност, включително Закона за справедливо кредитно отчитане (FRCA), Закона на Грам-Лийч-Блайли (GLBA) или Закона за поверителност на финансовата информация в Калифорния (FIPA) и Закона за защита на поверителността на шофьорите от 1994 г.

Източници на лична информация

Ние получаваме категориите лична информация, изброени по-горе, от следните категории източници:

 • Директно от Вас. Например от формулярите, които попълвате в нашата Услуга, предпочитания, които изразявате или предоставяте чрез нашата Услуга.
 • Косвено от Вас. Например от наблюдение на Вашата дейност в нашата Услуга.
 • Автоматично от вас. Например чрез бисквитки, които ние или нашите доставчици на услуги задаваме на Вашето устройство, докато навигирате в нашата Услуга.
 • От доставчици на услуги. Например доставчици трети страни, за да наблюдават и анализират използването на нашата Услуга, доставчици трети страни, за да Ви доставят насочена реклама, или други доставчици трети страни, които използваме, за да Ви предоставим Услугата.

Използване на лична информация за бизнес цели или търговски цели

Можем да използваме или разкриваме лична информация, която събираме за „бизнес цели“ или „търговски цели“ (както е определено в CCPA), което може да включва следните примери:

 • За да работим с нашата Услуга и да Ви предоставим нашата Услуга.
 • За да Ви предоставим подкрепа и да отговорим на Вашите запитвания, включително да проучим и отговорим на Вашите притеснения и да наблюдаваме и подобряваме нашата Услуга.
 • За да изпълним или отговорим на причината, поради която сте предоставили информацията. Например, ако споделите вашата информация за контакт, за да зададете въпрос относно нашата услуга, ние ще използваме тази лична информация, за да отговорим на вашето запитване.
 • За да отговорим на искания от правоприлагащите органи и както се изисква от приложимото законодателство, съдебно разпореждане или правителствени разпоредби.
 • Както е описано за Вас при събиране на Вашата лична информация или както е посочено по друг начин в CCPA.
 • За вътрешни административни и одиторски цели.
 • За откриване на инциденти със сигурността и защита срещу злонамерена, измамна, измамна или незаконна дейност, включително, когато е необходимо, за преследване на отговорните за такива дейности.

Моля, имайте предвид, че дадените по-горе примери са илюстративни и не са предназначени да бъдат изчерпателни. За повече подробности как използваме тази информация, моля, вижте раздела „Използване на вашите лични данни“. Ако решим да събираме допълнителни категории лична информация или да използваме събраната от нас лична информация за съществено различни, несвързани или несъвместими цели, ние ще актуализираме тази Политика за поверителност.

Разкриване на лична информация за бизнес или търговски цели

Можем да използваме или разкриваме и може да сме използвали или разкривали през последните дванадесет (12) месеца следните категории лична информация за бизнес или търговски цели: Категория A: Идентификатори Категория B: Категории лична информация, изброени в статута на Калифорнийската регистрация на клиенти (Cal. Граждански кодекс § 1798.80(e)) Категория F: Интернет или друга подобна мрежова дейност Моля, имайте предвид, че изброените по-горе категории са тези, дефинирани в CCPA. Това не означава, че всички примери от тази категория лична информация са били действително разкрити, но отразява нашето добросъвестно убеждение, доколкото ни е известно, че част от тази информация от приложимата категория може да бъде и може да е била разкрита. Когато разкриваме лична информация за бизнес или търговска цел, ние сключваме договор, който описва целта и изисква от получателя както да пази тази лична информация поверителна, така и да не я използва за никакви цели, освен за изпълнение на договора.

Продажба на лична информация

Както е дефинирано в CCPA, „продавам“ и „продажба“ означава продажба, отдаване под наем, освобождаване, разкриване, разпространение, предоставяне, прехвърляне или по друг начин съобщаване устно, писмено или по електронен или друг начин на личната информация на потребителя от бизнес на трета страна срещу ценно възнаграждение. Това означава, че може да сме получили някаква облага в замяна на споделянето на лична информация, но не непременно парична изгода. Моля, обърнете внимание, че категориите, изброени по-долу, са тези, определени в CCPA. Това не означава, че всички примери от тази категория лична информация всъщност са били продадени, но отразява нашето добросъвестно убеждение, доколкото ни е известно, че част от тази информация от приложимата категория може да бъде и може да е била споделена срещу стойност в замяна . Можем да продадем и може да сме продали през последните дванадесет (12) месеца следните категории лична информация: Категория A: Идентификатори Категория B: Категории лична информация, изброени в статута на Калифорнийската регистрация на клиентите (Cal. Civ. Code § 1798.80(e) ) Категория F: Интернет или друга подобна мрежова дейност.

Споделяне на лична информация

Можем да споделим Вашата лична информация, идентифицирана в горните категории, със следните категории трети страни: Доставчици на услуги Наши филиали Наши бизнес партньори Доставчици трети страни, на които Вие или Вашите агенти ни упълномощавате да разкриваме Вашата лична информация във връзка с продукти или услуги, които предоставяме за теб.

Продажба на лична информация на непълнолетни под 16-годишна възраст

Ние не продаваме личната информация на Потребители, за които действително знаем, че са на възраст под 16 години, освен ако не получим положително разрешение („правото на включване“) или от Потребителя, който е на възраст между 13 и 16 години, или родител или настойник на Потребител на възраст под 13 години. Потребителите, които се включат в продажбата на лична информация, могат да се откажат от бъдещи продажби по всяко време. За да упражните правото си на отказ, Вие (или Ваш упълномощен представител) можете да подадете заявка до Нас, като се свържете с Нас. Ако имате причина да смятате, че дете на възраст под 13 (или 16) ни е предоставило лична информация, моля, свържете се с нас с достатъчно подробности, за да ни позволите да изтрием тази информация.

Вашите права съгласно CCPA

CCPA предоставя на жителите на Калифорния специфични права по отношение на тяхната лична информация. Ако сте жител на Калифорния, имате следните права:

 • Право на забележка. Имате право да бъдете уведомени кои категории лични данни се събират и целите, за които се използват личните данни.
 • Правото на искане. Съгласно CCPA имате право да поискате да Ви разкрием информация относно нашето събиране, използване, продажба, разкриване за бизнес цели и споделяне на лична информация. След като получим и потвърдим вашата заявка, ние ще ви разкрием.
 • Категориите лична информация, която събрахме за Вас
 • Категориите източници на личната информация, която сме събрали за Вас
 • Нашата бизнес или търговска цел за събиране или продажба на тази лична информация
 • Категориите трети страни, с които споделяме тази лична информация
 • The specific pieces of personal information We collected about You
 • Ако продадохме Вашата лична информация или разкрихме Вашата лична информация за бизнес цел, Ние ще Ви разкрием.
 • Продадените категории лична информация
 • Категориите на категориите на личната информация са разкрити
 • Правото да кажете „не“ на продажбата на лични данни (отказ). Имате право да ни наредите да не продаваме Вашата лична информация. За да изпратите заявка за отказ, моля, свържете се с нас.
 • Право на изтриване на лични данни. Имате право да поискате изтриване на Вашите Лични данни, при определени изключения. След като получим и потвърдим вашата заявка, ние ще изтрием (и ще наредим на нашите доставчици на услуги да изтрият) вашата лична информация от нашите записи, освен ако не се прилага изключение. Можем да отхвърлим искането Ви за изтриване, ако запазването на информацията е необходимо за нас или нашите доставчици на услуги, за да:
 • Завършване на транзакцията, за която сме събрали личната информация, предоставяне на стока или услуга, които сте поискали, предприемане на разумно очаквани действия в контекста на нашите текущи бизнес отношения с Вас или по друг начин изпълнение на нашия договор с Вас.
 • Откриване на инциденти със сигурността, защита срещу злонамерена, измамна, измамна или незаконна дейност или преследване на отговорните за такива дейности.
 • Продукти за отстраняване на грешки, за да идентифицирате и поправите грешки, които нарушават съществуващата предвидена функционалност.
 • Упражнявайте свободата на словото, гарантирайте правото на друг потребител да упражнява правата си на свобода на словото или упражнявайте друго право, предвидено от закона.
 • Спазвайте Калифорнийския закон за поверителност на електронните комуникации (Калифорнийски наказателен кодекс § 1546 и следващите).
 • Участвайте в публични или рецензирани научни, исторически или статистически изследвания в обществен интерес, които се придържат към всички други приложими закони за етика и поверителност, когато изтриването на информацията вероятно може да направи невъзможно или сериозно да навреди на резултатите от изследването, ако преди това сте предоставили информирано съгласие.
 • Разрешете единствено вътрешни употреби, които са разумно съобразени с очакванията на потребителите въз основа на взаимоотношенията Ви с Нас.
 • Спазвайте законово задължение.
 • Правете други вътрешни и законни употреби на тази информация, които са съвместими с контекста, в който сте я предоставили.
 • Правото да не бъдеш дискриминиран. Имате право да не бъдете дискриминиран за упражняване на някое от Вашите права на потребител, включително от:
 • Отказване на стоки или услуги за Вас
 • Начисляване на различни цени или тарифи за стоки или услуги, включително използване на отстъпки или други облаги или налагане на санкции
 • Предоставяне на различно ниво или качество на стоки или услуги за Вас
 • Подсказване, че ще получите различна цена или ставка за стоки или услуги или различно ниво или качество на стоки или услуги

Упражняване на вашите права за защита на данните по CCPA

За да упражните някое от правата си съгласно CCPA и ако сте жител на Калифорния, можете да се свържете с нас:

 • По имейл: privacypolicy@thepettap.com

Само вие или лице, регистрирано при държавния секретар на Калифорния, което сте упълномощили да действа от ваше име, можете да отправите проверима заявка, свързана с вашата лична информация. Вашата заявка към нас трябва:

 • Предоставете достатъчно информация, която ни позволява разумно да проверим, че Вие сте лицето, за което сме събрали лична информация, или упълномощен представител
 • Опишете заявката си с достатъчно подробности, които ни позволяват правилно да я разберем, оценим и отговорим на нея

Не можем да отговорим на Вашето искане или да Ви предоставим необходимата информация, ако не можем:

 • Потвърдете своята самоличност или правомощия, за да направите заявката
 • И потвърдете, че личната информация се отнася за Вас

Ние ще разкрием и доставим необходимата информация безплатно в рамките на 45 дни след получаване на Вашата проверима заявка. Срокът за предоставяне на необходимата информация може да бъде удължен еднократно с допълнителни 45 дни, когато е разумно необходимо и с предварително уведомление. Всички разкрития, които предоставяме, ще покриват само 12-месечния период, предшестващ получаването на проверимата заявка. За заявки за преносимост на данни Ние ще изберем формат за предоставяне на Вашата лична информация, който е лесно използваем и трябва да Ви позволява да предавате информацията от едно образувание на друго безпрепятствено.

Не продавайте личните ми данни

Имате право да се откажете от продажбата на Вашата лична информация. След като получим и потвърдим подлежаща на проверка потребителска заявка от Вас, ще спрем да продаваме Вашата лична информация. За да упражните правото си на отказ, моля, свържете се с нас. Доставчиците на услуги, с които си партнираме (например нашите партньори за анализ или реклама), могат да използват технология в Услугата, която продава лична информация, както е определено от закона CCPA. Ако искате да се откажете от използването на вашата лична информация за рекламни цели въз основа на интереси и тези потенциални продажби, както е определено в закона CCPA, можете да го направите, като следвате инструкциите по-долу. Моля, имайте предвид, че всяко отказване е специфично за браузъра, който използвате. Може да се наложи да се откажете от всеки браузър, който използвате. Уебсайт Можете да се откажете от получаването на реклами, които са персонализирани, както се обслужват от нашите Доставчици на услуги, като следвате нашите инструкции, представени в Услугата:

Отказът ще постави бисквитка на Вашия компютър, която е уникална за браузъра, който използвате, за да се откажете. Ако промените браузъра или изтриете бисквитките, записани от вашия браузър, ще трябва да се откажете отново. Мобилни устройства Вашето мобилно устройство може да Ви даде възможността да се откажете от използването на информация за приложенията, които използвате, за да Ви показват реклами, които са насочени към Вашите интереси:

 • „Отказ от реклами въз основа на интереси“ или „Отказ от персонализиране на реклами“ на устройства с Android
 • „Ограничаване на проследяването на реклами“ на iOS устройства

Можете също така да спрете събирането на информация за местоположение от Вашето мобилно устройство, като промените предпочитанията на Вашето мобилно устройство.

Политика „Не проследявайте“, както се изисква от Калифорнийския закон за защита на поверителността онлайн (CalOPPA)

Нашата услуга не отговаря на сигнали „Не проследявай“. Някои уебсайтове на трети страни обаче следят дейностите Ви при сърфиране. Ако посещавате такива уебсайтове, можете да зададете предпочитанията си във вашия уеб браузър, за да информирате уебсайтове, които не искате да бъдат проследявани. Можете да активирате или деактивирате DNT, като посетите страницата с предпочитания или настройки на вашия уеб браузър.

Поверителност на децата

Услугата може да съдържа съдържание, подходящо за деца под 13-годишна възраст. Като родител трябва да знаете, че чрез Услугата деца под 13-годишна възраст могат да участват в дейности, които включват събиране или използване на лична информация. Полагаме разумни усилия, за да гарантираме, че преди да съберем каквато и да е лична информация от дете, родителят на детето получава известие и се съгласява с нашите практики за лична информация. Също така може да ограничим начина, по който събираме, използваме и съхраняваме част от информацията на Потребители на възраст между 13 и 18 години. В някои случаи това означава, че няма да можем да предоставим определени функции на Услугата на тези Потребители. Ако трябва да разчитаме на съгласието като правно основание за обработване на Вашата информация и Вашата държава изисква съгласие от родител, може да изискаме съгласието на Вашия родител, преди да съберем и използваме тази информация. Можем да поискаме от Потребителя да потвърди датата си на раждане, преди да съберем лична информация от него. Ако Потребителят е на възраст под 13 години, Услугата ще бъде или блокирана, или пренасочена към процес на родителско съгласие.

Информация, събрана от деца под 13-годишна възраст

Компанията може да събира и съхранява постоянни идентификатори като бисквитки или IP адреси от Деца без родителско съгласие с цел поддържане на вътрешната работа на Услугата. Можем да събираме и съхраняваме друга лична информация за деца, ако тази информация е подадена от дете с предварително съгласие на родител или от родител или настойник на детето. Компанията може да събира и съхранява следните видове лична информация за дете, когато е подадена от дете с предварително съгласие на родител или от родител или настойник на детето:

 • Име и/или фамилия
 • Дата на раждане
 • Пол
 • Ниво на оценка
 • Имейл адрес
 • Телефонен номер
 • Име на родител или настойник
 • Имейл адрес на родител или настойник

За повече подробности относно информацията, която може да събираме, можете да се обърнете към раздела „Типове събирани данни“ на тази Политика за поверителност. Ние следваме нашата стандартна Политика за поверителност за разкриване на лична информация, събрана от и за деца.

Родителски достъп

Родител, който вече е дал разрешение на Компанията да събира и използва лична информация за детето му, може по всяко време:

 • Прегледайте, коригирайте или изтрийте личната информация на детето
 • Прекратете по-нататъшното събиране или използване на личната информация на детето

За да направите такова искане, можете да ни пишете, като използвате информацията за контакт, предоставена в тази Политика за поверителност.

Вашите права за поверителност в Калифорния (Калифорнийският закон Shine the Light)

Съгласно раздел 1798 на Гражданския кодекс на Калифорния (Калифорнийският закон Shine the Light), жителите на Калифорния с установени бизнес отношения с нас могат да поискат информация веднъж годишно относно споделянето на личните им данни с трети страни за целите на директния маркетинг на третите страни. Ако искате да поискате повече информация съгласно закона California Shine the Light и ако сте жител на Калифорния, можете да се свържете с нас, като използвате информацията за контакт, предоставена по-долу.

Права за поверителност на Калифорния за непълнолетни потребители (Калифорнийски кодекс за бизнес и професии, раздел 22581)

Раздел 22581 на Калифорнийския кодекс за бизнес и професии позволява на жителите на Калифорния под 18-годишна възраст, които са регистрирани потребители на онлайн сайтове, услуги или приложения, да поискат и получат премахване на съдържание или информация, които са публикували публично. За да поискате премахване на такива данни и ако сте жител на Калифорния, можете да се свържете с нас, като използвате информацията за контакт, предоставена по-долу, и да включите имейл адреса, свързан с вашия акаунт. Имайте предвид, че Вашето искане не гарантира пълно или цялостно премахване на съдържание или информация, публикувани онлайн, и че законът може да не разрешава или изисква премахване при определени обстоятелства.

Връзки към други уебсайтове

Нашата услуга може да съдържа връзки към други уебсайтове, които не се управляват от нас. Ако щракнете върху връзка на трета страна, ще бъдете насочени към сайта на тази трета страна. Горещо Ви съветваме да прегледате Политиката за поверителност на всеки сайт, който посещавате. Ние нямаме контрол и не поемаме отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на сайтове или услуги на трети страни.

Промени в тази Политика за поверителност

Може да актуализираме нашата Политика за поверителност от време на време. Ще Ви уведомим за всички промени, като публикуваме новата Политика за поверителност на тази страница. Ще Ви уведомим чрез имейл и/или ясно известие в нашата услуга, преди промяната да влезе в сила и да актуализираме датата „Последна актуализация“ в горната част на тази Политика за поверителност. Съветваме ви периодично да преглеждате тази Политика за поверителност за всякакви промени. Промените в тази Политика за поверителност влизат в сила, когато бъдат публикувани на тази страница.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно тази Политика за поверителност, можете да се свържете с нас:

По имейл: privacypolicy@thepettap.com